Quimismo

Pro letošní sezonu nabízíme připouštění chovatelsky prověřeným plemenným hřebcem PSL 2587 Quimismo importovaným z Portugalska. 

Jedná se o hřebce v původním typu pracovního lusitána s velmi dobrou kostrou a rámcem, kvh 160cm, velkou ochotou, pracovitostí, snadnou jezditelností a hlavně výbornou vyrovnanou povahou, kterou předává potomkům. Jedná se o hřebce z legendárního chovu vranných koní Ortigao Costa, jediného lusitána z tohoto chovu u nás.

Hřebec má již cca 50 registrovaných potomků v barvách vraník, hnědák, plavák i cremelo, potomky je možné vidět i u nás. Zájem o chlazené dávky je nutno hlásit předem. Může připouštět klisny všech plemen, upřednostněny budou klisny plemene lusitáno a povolená outcross plemena pro PSL. Outcross plemena: Z klisny QH, potomek je azteca. Po fríských klisnách bude warlander. Potomky z teplokrevných matek lze v Portugalsku registrovat jako Portugalský sportovní kůň. Potomci 

Připouštěcí poplatek pro se hradí  celý před prvním připuštěním. V případě vstřebání či zmetání je další připuštění v dané sezoně zdarma. Možnost ustájení klisny po dohodě 200,-/den. U klisen připouštěných přirozeně požadujeme: Vyšetření EVA ( Equinní virová arteritida), vyšetření CEM ( infekční metritida klisen) - netýká se klisen, které mají pod sebou letošní hříbě, dále IAE a vakcinaci proti chřipce. 

Hřebec působí na stanici Statek Marek, Bušovice. Více info na tel.: 00420608347666